Make your own free website on Tripod.com

604 chao vnh bietnh ngay thuy tang HQ604
va e nh Tran nh Hong

Ba hoi trong giuc u cha kiep
Mot nhat gm a eo me i 
Cao Ba Quat

Ta lanh lung theo nc
ai dng xanh vi vi giac ho trng
Ngap trong long tram nh ngan thng
Than thep nguoi con lung linh ho th
Ngang doc
Mot an c te thuy
i ve au?
Ta nga se ve au?
Rong reu xanh
Toc cha thay mau
Mat quac
Chet
Vi gm thieng chong ng
Vnh biet nhng b xanh a dng
Ta khong ve
Ben tra lai Trng Sn
An Thi, Tho Chau
Hay huy gium ta li hen bien the non
Sinh t
Vi anh em
Ta. 
Chien nh.
Han mot noi
Nhng tam hon ong tnh
Mong trng o
Cha ve en ben
ai le
Bat gm chao
Mot lan sao vuot mat cho nhau
Vao long bien
Mau c thay sac ao
Chao tat ca
Anh em chung hoai bao
Quyet dng c
Khong bo ao Hoang Sa
Nay ta anh
Xuoi tay
Mac tnh
Bao tap phong ba
ng ri le
Hi nhng thang con cua bien
Nay ta a
vao cuoi i chinh chien
Xot xa g
a tien ban long thoi
Ngang au len
Ta a co mot cuoc oi
Hien hach
Chet
Anh hung nga nga


1995