Make your own free website on Tripod.com

bo bien


e nh tuan dng ham Phu D HQ600

Ngoanh mat lai nghe chan mnh thu toi 
Ke t nay anh bo bien len b
Con song buon tan theo bot xac x
co xoa nhng dau chan au mat cat
Con tau xa anh trao than bien khac
Troi lang thang tren song nc ngi ta
V li the tren mui kiem ang khoa
nen qut n trung dng. Anh bo bien
Lu rong reu xep hang i tong tien
Ben theo b om a nen long au
Bien nh mong nen chung kiep bac au
nh toc me ch con ben bep ra
Nh ben xa bai vang om vach a
Nc xanh xanh da lp la thng yeu
Mat hai au n t khoi lam chieu
Mot chut le cho tnh anh co ly
Lan ve lai ben b mong nh ay
Thay chan anh con e seo cho b
Bien om mng anh bong nga gia nua:
Con tau cu a chon than ay nc.

1995