Make your own free website on Tripod.com

 


Ta ve nh la ri ve coi
Bep la nhan quan am toi nay
Chut ru hong ay xin ri xuong
Giai oan cho cuoc bien dau nay

(To Thuy Yen)

LA RI VE COI