Make your own free website on Tripod.com

Cuoi trI t vang


Khi ta chet cac em ve vi nhe
Tng chut tnh lu luyen cua nhau xa
inh Hung

Khi ta chet chim m tri t vang
Bm ong ua hoa ngap loi khai tam
Gio ru em vi vut tieng phong cam
San ky c ngon ngang tram thuc hoi
Mat loan anh ngay buon ma chuoc toi
Nang ru mi tay ong moi tram anh
Toc t vng hi th ng ben manh
Ngan hoa rc di oi hang mi biec
Nem sinh ong vao hoang vu thuan khiet
M long mng rm gay la hoan lng
Ta nam ay lap hen vi vo thng
Hng khoi toa rung anh en ky ngo
Mat trong mat coi hoang mai rc r
Nu ci mi ai m ca vong than
Trut xiem y the s a an phan
Chenh choang ng ngam chau than ra nat
Ta vat bo nghn thng au ky thac
ot thng tam soi sang tr lao tu 
Mot i ngi vinh nhuc cuoc phu du
Thu nho lai va ba chung tong biet
Cay tam thng trong rng m hn thiet
Hay m bong cho da thu quay au
Ngi i ngi dng lai e thng nhau
e tiep nhan tien than trong cat bui

Ventura 1998