Make your own free website on Tripod.com

uyen loan


l lay nhau roi
tuoi men thng ln dan theo nhng boc qua ng i
vui vut tat
li ca tung hng sac bao gi noi na
sng giang kn ngay xanh
d vang rung mnh
thoi viet na bc th tnh
xanh hy vong moi
tng lai mon chan
mat roi ngi yeu cua anh

tam tng 
(cung hoai tng)

saigon, khoang nam 1969
(vu nh trng viet lai t ky c)