Make your own free website on Tripod.com

604 chào vĩnh biệtnhớ ngày thủy táng HQ604
và để nhớ Trần Đình Hồng

Ba hồi trống giục đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời 
Cao Bá Quát

Ta lạnh lùng theo nước
Đại dương xanh vời vợi giấc hồ trường
Ngập trong lòng trăm nhớ ngàn thương
Thân thép nguội còn lung linh hồ thỉ
Ngang dọc
Một đàn cờ tế thủy
Đi về đâu?
Ta ngã sẽ về đâu?
Rong rêu xanh
Tóc chửa thay màu
Mắt quắc
Chết
Với gươm thiêng chống đứng
Vĩnh biệt những bờ xanh đá dựng
Ta không về
Bến trả lại Trường Sơn
An Thới, Thổ Châu
Hãy hủy giùm ta lời hẹn biển thề non
Sinh tử
Với anh em
Ta. 
Chiến đỉnh.
Hận một nỗi
Những tâm hồn đông tỉnh
Mộng trường đồ
Chưa về đến bến
Đại lễ
Bắt gươm chào
Một lần sao vuốt mắt cho nhau
Vào lòng biển
Màu cờ thay sắc áo
Chào tất cả
Anh em chung hoài bão
Quyết dựng cờ
Không bỏ đảo Hoàng Sa
Nay ta đành
Xuôi tay
Mặc tình
Bảo táp phong ba
Đừng rơi lệ
Hởi những thằng con của biển
Nay ta đã
vào cuối đời chinh chiến
Xót xa gì
Đưa tiển bận lòng thôi
Ngẩng đầu lên
Ta đã có một cuộc đòi
Hiển hách
Chết
Anh hùng ngã ngựa


1995