Make your own free website on Tripod.com

bỏ biển


để nhớ tuần dương hạm Phú Dự HQ600

Ngoảnh mặt lại nghe chân mình thú tội 
Kể từ nay anh bỏ biển lên bờ
Con sóng buồn tan theo bọt xác xơ
cố xóa những dấu chân đau mặt cát
Con tàu xưa đành trao thân biển khác
Trôi lang thang trên sóng nước người ta
Vì lời thề trên mũi kiếm đăng khoa
nên quịt nợ trùng dương. Anh bỏ biển
Lũ rong rêu xếp hàng đi tống tiển
Bến theo bờ ôm đá nén lòng đau
Biển nhớ mong nên chung kiếp bạc đầu
như tóc mẹ chờ con bên bếp rạ
Nhớ bến xưa bãi vàng ôm vách đá
Nước xanh xanh dừa lợp lá thương yêu
Mắt hải âu ươn ướt khói lam chiều
Một chút lệ cho tình anh cố lý
Lần về lại bến bờ mong nhớ ấy
Thấy chân anh còn để sẹo cho bờ
Biển ôm mừng anh bóng ngã già nua:
Con tàu cũ đã chôn thân đáy nước.

1995