Make your own free website on Tripod.com

cho đủ bốn mùa


Mai vàng rực rỡ
Hớn hở tình xuân
Dáng em bên cửa bâng khuâng
Ai xa xưa có dừng chân hỏi chào

Phong lan ngơ ngác
Dáo dác hạ sầu
Yến oanh xưa có tìm nhau
Hãy về theo nhã nhạc đầu mùa hoa

Não nùng bạch cúc
Hun hút thu vàng
Phù vân ơi nhớ bay ngang
Áo người vạn lý về đan mơ hồng

Trúc xanh vương vấn
Hương phấn bên song
Em bây chừ ngủ qua đông
Rũ dài tơ tóc vào lòng cổ kim

1983