Make your own free website on Tripod.com

Đệ Tam Dương Cưu
Hải Âu Ru Khúc


Cánh hải điểu đo trời vũ lộng
Vi kình ngư độ biển ba đào
Ba hồi còi, ba hồi chiêng trống
Thôi trầu về nương bóng vườn cau

Một à ơi...
Thương em má thắm môi hồng
Nhỡ sa bến đục lấy chồng Hải Quân
Tàu anh theo nước theo dân
Lửa hương mất độ tình thân cũng đành
bỏ trôi theo cánh lục bình
Nở hoa tim tím một mình ven sông

Hai à ơi...
Phượng loan đỗ nhánh ngô đồng
vì em bạc phận gã chồng Dương Cưu
Tàu anh mấy bến phong lưu
bên nôi em bấy khúc ru não nề
Nhắn người trên biển đam mê:
hải trình anh mấy lối về ? gần xa ?

Ba à ơi...
Trời sinh em phận đàn bà
Duyên xe lộn mối vào nhà Hăm Lăm
Kéo tơ gở rối cho tằm
Thương trăng biển động vàng trăm mảnh buồn
Mời anh chén nước sông Tương
Bụi mưa tháng bảy dọc đường bình ba.

Bốn à ơi...
Phù dung mấy độ đơm hoa
Nhỡ yêu cánh bướm alpha chớm vàng
Biển ba thiếp cũng theo chàng
Buồn vui chiếc lá trường giang xuôi dòng
áo anh dẫu trắng thu phong
Tàu anh vẫn nặng tình trong tiếng cười

1996