Make your own free website on Tripod.com

Duyên Tàn 


Em đã bảo anh đừng nên hỏi nữa
Tại vì sao ai biết tại vì sao
Thôi là thôi là không ở với nhau
Duyên vỡ nợ, tình không chung ý sống
Thuở luyến ái nghe lòng reo tuổi mộng 
Em lấy chồng cho trọn cuộc vui chơi
Để nhún vai lập luận với người đời
Chim cũng có nỗi buồn bay bỏ tổ
Em nhất định bước qua cầu thương khổ
Ai oán gì mặc kệ cứ quay lưng
Đến như đi trên đất lạ người dưng
Chăn gối đó có chi cần mà giữ
Ở đây sống người ta quên quá khứ
Đạo làm người không đáng một đồng đô
Tương lai như vỏ ốc rỗng trên bờ
Để cua biển mượn làm thân tạp chủng
Văn hóa cũ đã không còn đất sống
Người tìm người trao đổi xác vui chơi
Ngã lòng nhau cho ấm giấc mơ đời
Trao ánh mắt gây mê tình nhục dục
Chỉ bẽ bàng sông thương bên nước đục
Đưa lá vàng trôi suốt kiếp lênh đênh
Xuôi dòng mênh mang xuống thác lên ghềnh
Ra biển rộng rồi nghìn năm bỏ cội

Ventura 1998