Make your own free website on Tripod.com

Khúc Duyên


Tình yêu đến cơn sóng đùa bãi vắng
Xóa tan đi bao dấu vết ưu tư 
Nỗi lòng người chờ người qua cầu ai oán.
Em đã bão anh dừng nên hỏi nữa
Tại vì sao ai biết tại vì sao
Thôi là thôi là không ở cùng nhau
Duyên đã gặp nhưng đường không chung hướng
Chỉ bẽ bàng sông thương bên nước đục.
Đưa thuyền đời trôi suốt kiếp lênh đênh
Theo nước trương giang đổ thác leo ghềnh
Gian truân đó biết đâu là ngành ngọn