Make your own free website on Tripod.com

Lục bát


Con ong cái bướm vừa bay
Đồng hoa mặt lạnh phấn vầy với gương
Bước đi hàng phục con đường
Tuyết chôn dấu bụi hồng vương thuở nào
Tay vào túi áo não sầu
Mắt dè dặt ngắm môi màu mùa đông
Chiều chưa về nắng đã nằm
Gối đầu trên những cành thông bạc đầu
Chờ trăng mở cửa xin vào
Mượn thêm chút ấm nghêu ngao với ngày
Nắng ơi hãy chóng về tây
Để đêm với tuyết trêu bầy chó ma
Lang thang suốt kiếp không nhà
Tìm trong gió buốt chút ta thương mình

Pittsburg 1982