Make your own free website on Tripod.com

Thất nghiệp


Ta thất nghiệp hề, ta thất nghiệp
Tin trên đưa xuống: hãng tiêu đời
Hung tín nổ ngang đầu tựa sét
Ta như chết điếng nửa thân người

Cái hãng ta làm hơn chín năm
Bổng dưng ngã xuống chết âm thầm
Hãng ơi, tội nghiệp mày quá đỗi
Vì sao ra cớ sự thương tâm?

Nơi này ta đến chín năm qua
Bàn kia ghế nọ đã như nhà
Ngày ngày quay quắt bên dòng điện
Thành một đoạn đời quá thiết tha

Chín năm ta cày cục kiên trì
Vật lộn cùng máy móc vô tri
Ngay cả nhiễu âm và khói, bụi
Cũng hóa thân quen đến dị kỳ

Giờ đây ném hết, quăng đi hết
Là hết oan khiên, hết tội tình
Sao ta vẫn cứ buồn da diết
Quay cuồng như giữa cuộc tử sinh?

Đời vẫn trôi, trôi mãi như sông
Nhân sinh: chiếc lá cuốn theo giòng
Ta đã trở về từ cõi chết
Sá gì mất job, nhẹ hơn lông!

Ừ, ta mất job, ta mất job
Thôi thì tìm việc thử xem sao?
Giở trang rao vặt, lòng hồi hộp:
Job đâu không thấy, chỉ thêm sầu!

6/2001