Make your own free website on Tripod.com

Thổ Châu


Ai chuộc bùa yêu biên giới đảo
Rừng thanh trà xiêm áo trầm luân
Một cánh phong lan đôi dòng thạch thảo
Panjang em tóc bỏ lưng trần

Đêm như tóc rối trên đầu sóng
Bãi chờ nhớ nắng gió hôn môi
Panjang em tuổi thơ còn nóng
Thiết tha nhau sao suối bỏ đồi

Sóng động tình đêm trăn trở thức
Bóng lá rừng gian díu bóng trăng
Lũ dã tràng tận tâm tận sức 
Trên bãi vàng mô ngực mỹ nhân 

Đá hằn trăm vết thương yêu cũ
Ái ân loan muôn vỏ ốc ngà
Ngày thu thủy gợi buồn cô vũ
Tàu ai về dựng hội trăng hoa

Tàu đi nước lại vui duyên khác
Kéo neo rồi cát lấp hành tung
Thổ Châu mùa gió đông đông bắc
Một thoáng buồn ai vịnh mắt nhung

Thổ Châu 1975