Make your own free website on Tripod.com

Cuối trờI tư vãng


Khi ta chết các em về với nhé
Tưởng chút tình lưu luyến của nhau xưa
Đinh Hùng

Khi ta chết chim mở trời tư vãng
Bướm ong đùa hoa ngập lối khai tâm
Gió ru đêm vi vút tiếng phong cầm
Sân ký ức ngổn ngang trăm thúc hối
Mắt loan ánh ngày buồn mưa chuốc tối
Nâng rượu mời tay động mối trâm anh
Tóc tơ vương hơi thở ngự bên mành
Ngàn hoa rực dưới đôi hàng mi biếc
Ném sinh động vào hoang vu thuần khiết
Mở lòng mừng rơm gậy lửa hoàn lương
Ta nằm đây lập hẹn với vô thường
Hường khói tỏa rung ánh đèn kỳ ngộ
Mắt trong mắt cõi hoàng mai rực rỡ
Nụ cười mời ai mở cửa vong thân
Trút xiêm y thế sự đã an phần
Chếnh choáng đứng ngắm châu thân rã nát
Ta vất bỏ nghìn thương đau ký thác
đốt thương tâm soi sáng trí lao tù 
Một đời người vinh nhục cuộc phù du
Thu nhỏ lại vừa ba chung tống biệt
Cây tầm thường trong rừng mơ hơn thiệt
Hãy đơm bông cho dã thú quay đầu
Người ơi người dừng lại để thương nhau
Để tiếp nhận tiền thân trong cát bụi

Ventura 1998