Make your own free website on Tripod.comCang ngh en cang thay mnh hoc hac
i menh mong, ta be en vo cung
Khong le c nam ha mom ch sung
Khong le c nam chi i en bac

Ruoi ct ci bay quanh mom cho ngap
Cn oi mot ngay dai li run chan
Phep la nao bang mot mau xng
Phep la nao hn dam au ca thoi

Khong le hoa trang lam thanh cui hui
Khon noi bay gi bac le chang ai d
Ha mom ch sung ch en bao gi
Chi c chi, i van en hn mom cho

Sang b v mot mnh qua pho
Ngi tham on nen pho cung quanh hiu
Li ngi chua hn bat cm thiu
Tieng ngi chat hn sung trng Tiep Khac

Ngi a tham on bi i quay quat
Pho moi mon xe nga cung im hi
Ngi mai roi thanh tnh vat mat thoi
Mac i song ong hn ngay bao bien

Toi ta ve am tham thap nen
Nen tham on nen la cung vang hoe
Ta cht thay mnh co n qua oi
Than tr lan theo vong banh u me

Noi au i cao trong hon nhc nhoi
Con g cho ta ve vuot i mnh
Con cho me man ben au ca thoi
Ta, du me man, sung cung van lam thinh !

Sai Gon 1975