Make your own free website on Tripod.com

 

tr giac day, mot mnh ta xuong pho
Chieu lai ma va gio lanh tran ve
Mot mnh bc gia long ng loang lo
nghe hon nh con ngay ngat cn me

Toi biet toi buon nh con cho om
mot khuya nao toi gap gia cong vien
nhng khong the khoc nh tri van khoc
anh noi khung nga mat ci ien

Tri van ma va toi van bc
Gio tng hoi nghieng nga chan i...

 

( trai t nan)