Make your own free website on Tripod.com


Thng anh tai cao menh yeu
Thng anh vui dap be dau
Khoc anh la vang hoa heo
Khoc anh gio tham ma sau

Ngi i nh v sao ri
em nay trang v lng tri
Con au nhng tnh th cu
Truc ao mot tieng than oi

Gi anh chet ni x la
Coi nay tnh bac nh voi
Coi nay tran ai sa nga
Anh anh tron bo cuoc chi

Sau nhng nam dai di tan
Gi anh a ve que xa
Dau rang chet trong tui han
Van hn song gia loc la

Khoc anh oi dong th ngong
Khoc anh oi giot le trong
Thuyen anh mai ra bien ln
Ch tnh ve vi nui song

1992
(Khi nghe tin Nguyen Tat Nhien t sat)