Make your own free website on Tripod.comChieu lai ma

Cho ta nhn ma va ci ngao nghe
i ta la nhng cn ma
Ma sam sap tren long ta o nat
ma cam cam tren ao mong, met nhoai
a may mua ma, may mua luan lac
ru can ly roi, sao cha thay mem moi
up ly xuong chieu i ta be mac
Ma cam hn, ma chi lam ma i
ma giam ham kn hn long nguc that
e ta thay rang thanh pho, cn say
e ta thay long van con chat ngat
Moi cha mem, the xac a loay hoay

Ta a ma nh a tnh ngot mat
Ta a ngi nh gio loc a may
Ngi van the, van moi ci thm ngat
Moi mua ma tren pho xa lanh ay

Ta yeu ma nh bien yeu knh ngac 
Khong ranh g e khoc mn thng vay
Neu mot mai trong cn me ngay ngat 
Ma hay ci a tien tuoi th ngay

Chieu lai ma!

Cho ta nhn ma
va ci ngao nghe
i ta la nhng cn ma

Va thanh pho,
ngi tnh vo chung vo thuy
Cha mot lan ta phai xot xa a !

Saigon 1975