Make your own free website on Tripod.comAnh mien Trung Tay
Em t vung ong Bac
Cung ve nam Cali
Gop tam long son sat

Ten phan boi ging c
o mot mau nhuoc nh
Treo anh Ho qu quai
nhe nanh ci xac x

Nam van ngi lu vong
Xuong ng v non song
Van bc chan ram rap
cung vang mot tieng long

La c hong se o
Anh cao gia se ri
Lu Viet gian ngoan co
song chi chat at tri

1999