Make your own free website on Tripod.comem toi ngoi vi noi buon
song tran ai mong thien ng ni au
than au, tim oc nat nhau
thay xng cot tai mot mau am cung
v au toi lac neo cung
kiep xa chac a vung ng tu thoi
cung anh mot kiep luan hoi
mai toi bo lai ngi, i, toi i